CEPA

Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek 2019

Stilleven van Doetinchem van Louise te Poele

De Gruitpoort is sinds 2017 ook Penvoerder van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek. Onze bestuurder Ester van de Haar is kwartiermaker van het pact en voorzitter van de Cultuurcoalitie Achterhoek. In opdracht van 9 gemeenten voert de coalitie tal van projecten uit waarmee we de Achterhoek met cultuur en (immaterieel) erfgoed op de kaart zetten. De projecten die de Gruitpoort binnen dit pact uitvoert vallen onder Lang Leve Kunst.

De Cultuurcoalitie heeft ook dit jaar laten zien dat we de Achterhoek met cultuur en erfgoed op de kaart kunnen zetten. Met name Achterhoekbrede projecten als de Stillevens van Louise te Poele en Raken met Smaken leveren daarin veel op. Ze zijn zichtbaar en herkenbaar voor iedereen.

Níeuwe pactperiode

2019 heeft ook in het teken gestaan van de voorbereiding op de níeuwe pactperiode. De 9 Achterhoekse gemeenten van de Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek hebben uitgesproken dat zij ook in 2021-2024 graag opnieuw een pact willen vormen. Zeker als de cultuurcoalitie bereid is nóg meer in te zetten op de Achterhoek als een creatieve, innovatieve en aantrekkelijke regio en dat zichtbaar te maken. Zowel aan haar eigen inwoners als aan bezoekers. Er ligt inmiddels een door de gemeenten goedgekeurd programma 2021-2024. Uniek is dat naast de 9 gemeenten en de provincie Gelderland, ook de Rabobank als meefinancierend partner zal meedoen. Dus geen projectsubsidie zoals in 2019 voor Raken met Smaken maar structureel partner voor het hele programma..

Kortom, er is weer veel gebeurd en we gaan door. De coalitie weet elkaar te vinden en we werken pragmatisch maar met visie. Thematafel of niet, wij gaan de Achterhoek met cultuur en erfgoed op de kaart zetten. Het kwartiermaker- en penvoerderschap nemen we uiteraard mee naar het Cultuurbedrijf. Dran, óók in 2020!

De Cultuurcoalitie Achterhoek bestaat uit Achterhoek Toerisme, Boogiewoogie, DRU Industriepark, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en Gruitpoort, aangevuld met Cultuur Oost).

Voor het project Raken met Smaken overhandigde directievoorzitter Hans van de Guchte van Rabobank Noord-Oost Achterhoek op 18 april 2019 een cheque van € 5000,- aan de wethouders Ellen Mulder (Doesburg) en Wim Aalderink (Winterswijk) en kwartiermaker Ester van de Haar.