Ouderen

Sleutels tot succes van Lang Leve Kunst en Naoberschap

Onderzoek heeft het uitgewezen: Meedoen aan kunst en cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit van ouderen. Als zij de mogelijkheid krijgen hun creatieve talenten aan te spreken en te ontwikkelen, dan draagt dit aantoonbaar bij aan hun vitaliteit, gezondheid en geluk. Ons programma Lang Leve Kunst en Naoberschap is hier destijds op geënt en het blijkt succesvol te zijn. Terugkijkend op 2019 zien we dat meerdere factoren daarbij een rol spelen.

Er zijn maar liefst ruim 225 vrijwilligers betrokken. We hebben een goedwerkende formule: gevoed door professionele kunstenaars en het enthousiasme van de vrijwilligers krijgen ouderen nieuwe inspiratie en culturele ervaringen aangereikt. Dit draagt bij aan positieve gezondheid waardoor ouderen langer vitaal blijven. Bovendien zijn de kosten door de inzet van vrijwilligers te overzien. Ook afgelopen jaar droegen we bij aan kennisontwikkeling. We werkten bijvoorbeeld met zorgpartners aan het werven van vrijwilligers voor hun locatie en het betrekken van familieleden bij activiteiten. We adviseerden Boogie Woogie in Winterswijk bij het opzetten van hun Lang leve Kunst Programma. De Leyden Academy deed onderzoek naar onze methodieken bij intergenerationele activiteiten en we werden door ZonMw uitgenodigd mee te doen aan een groot landelijk onderzoeksprogramma. We koesteren organische groei van nieuwe concepten. In samenspraak met onze partners combineerden we inhoudelijke ontwikkeling met praktische haalbaarheid. En we wisten (ook) draagvlak op bestuurlijk niveau bij gemeenten en zorgpartners te creëren en zetten we ons in voor verankering van de visie dat investeren in cultuurparticipatie (financieel) effectief is.

Samen met onze vrijwilligers

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? We kunnen er kort over zijn: nergens. Het werk dat zij verzetten, het plezier dat ze brengen, hun enthousiasme: onbetaalbaar. En we zijn gezegend met ongeveer 200 van die mensen, fantastisch! De meeste vrijwilligers zijn ouder dan 60 jaar. Ze hebben passie voor kunst en worden gecoacht door kunstenaars. Ze brengen veel en er valt ook wat te halen. Voor hen heeft Lang Leve Kunst minstens zo veel waarde en betekenis als voor de doelgroep, het is boeiend en leerzaam om samen met ouderen met kunst bezig te zijn.

De inhoudelijke ondersteuning van de vrijwilligers zien we als een belangrijke sleutel tot het succes van de activiteiten. Daarom organiseren we workshops en onderhouden we nauw contact met hen. Zo hebben we, onder leiding van Rieke Schouten, een middag met onze vrijwilligers gebrainstormd over hun wensen t.a.v. ondersteuning. Daar is het idee van de Aangeklede Thee uit voortgekomen, een informele en feestelijke netwerkbijeenkomst, die met enige regelmaat op de agenda komt. Verder bekijken we bij welke activiteiten vrijwilligers zelfstandig, zonder docent, aan de slag kunnen. Ze hebben veel in huis!

image

Jong en oud

image

In de prijzen!

image

Landelijke aandacht

Samen met onze partners

Activiteiten worden in nauwe samenwerking met partners van Lang Leve Kunst georganiseerd.


1. Zorginstellingen

Het aantal activiteiten voor mensen die op zorglocaties wonen groeide tot ruim 500, ongeveer tweederde van het totaal aantal activiteiten. Pareltjes blijven activiteiten als de Voorleesbrigade en Zang aan huis. We zien een groeiende behoefte om familie van ouderen en lokale vrijwilligers aan de locaties te binden. Daarom betrekken we ook deze groep bij onze activiteiten, bijvoorbeeld bij de ‘Zangbrigade’ op Den Ooiman, ‘Doesburg Buitenste Binnen’ op Attent en bij verschillende activiteiten voor ouderen met familie op Meulenvelden (Liemerije), Heikant en Lindenhof (beide Sensire).


2. Bij mensen thuis

We hebben gemerkt, dat er vraag is naar kleine individuele maatprojecten bij mensen thuis. De activiteiten voor thuiswonende mensen organiseren we in goed overleg met lokale partijen als gemeentelijke welzijnsorganisaties, de Zonnebloem en thuiszorgorganisaties.


3. Kunst aan de Keukentafel

Een bijzonder project is Kunst aan de Keukentafel. Dit project konden we ontwikkelen dankzij een subsidie voor sociale innovaties van de gemeente Bronckhorst. Kunstenaars komen bij ouderen thuis om activiteiten te ondernemen. Dit project is kleinschalig en voorziet in een grote behoefte van de gemeenten. Dankzij de inzet van lokale vrijwilligers lukt het inmiddels heel goed contact te leggen met zeer kwetsbare mensen én samen met hen betekenisvol en actief bezig te zijn. Dit doen we in samenspraak met eerstelijnszorg en lokale partners. In de andere gemeenten voeren we gelijksoortige activiteiten uit maar dan met eigen vrijwilligers die ondersteund worden door kunstenaars.