Editorial

Begrip & verbondenheid

Ouderen en jongeren leven vaak in aparte werelden. En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is dat verschillende generaties een hechte gemeenschap vormen. Contacten met jongeren dragen bij aan de levenslust en gezondheid van ouderen. Ook jongeren kunnen veel van senioren leren.

Daarnaast ontstaan er bij ontmoetingen vaak mooie (kleine) initiatieven waarbij jong en oud elkaar helpen. Inmiddels is er ook maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. De SER (Sociaal Economische Raad) kwam onlangs met het voorstel van een ‘generatietoets’. Nieuwe maatregelen en wetten worden dan getoetst op het effect op huidige en toekomstige jongeren.

Generaties samenbrengen

Ik persoonlijk geniet altijd erg van de gesprekken die ik met echtparen heb tijdens mijn huwelijksjubileumbezoeken. Er valt zoveel te leren van hun inzichten en levenservaring. Maar ook jongeren hebben veel te brengen. Door jongeren en ouderen bij elkaar te brengen, wordt er een belangrijke stap gezet naar meer onderling begrip en verbondenheid. Hopelijk leidt het ook tot initiatieven om in de toekomst blijvend iets voor elkaar te betekenen.

Dat verschillende generaties met elkaar in contact komen, is niet altijd meer vanzelfsprekend. Zelfs in de Achterhoek, die van oudsher een hechte gemeenschap is, merk je dat ouderen en jongeren vaak in hun eigen ‘bubble’ leven. De Gruitpoort heeft daarom het initiatief genomen om deze twee groepen actief samen te brengen.

Leergierig en vindingrijk

Hoe vindingrijk De Gruitpoort hierbij is, blijkt bijvoorbeeld uit de op handen zijnde Slowdate Overnight. Zes ouderen en zes jongeren trekken drie dagen en nachten met elkaar op. Wat er gebeurt als jezo lang op elkaars lip zit, wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke afronding op zondagmiddag 27 oktober. De Gruitpoort heeft zich inmiddels als broedplaats ‘genesteld’ in de samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de goede samenwerkingsrelaties met onderwijs en zorgorganisaties. Uit het onderzoek van de Leyden Academy naar de intergenerationele activiteiten van de Gruitpoort komt naar voren dat de Gruitpoort op dit gebied erg leergierig is.

Jo Visser Award

De activiteiten die de Gruitpoort heeft uitgezet zijn erg succesvol. Ik vind het daarom zeer terecht dat zij hiervoor binnenkort de Jo Visser Award uitgereikt krijgt.

Het magazine 'Jonge rotten' laat zien hoe verschillende generaties via kunstactiviteiten met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Hoe jongeren en ouderen zich in elkaar inleven en over onderlinge vooroordelen heenstappen. En wat er als organisatie allemaal bij komt kijken.

Ik feliciteer de Gruitpoort van harte met de Jo Visser Award en hoop dat er nog veel meer van dit soort kunstactiviteiten zullen volgen.

Mark Boumans

Burgemeester gemeente Doetinchem

Editorial

Begrip & verbondenheid

Ouderen en jongeren leven vaak in aparte werelden. En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is dat verschillende generaties een hechte gemeenschap vormen. Contacten met jongeren dragen bij aan de levenslust en gezondheid van ouderen. Ook jongeren kunnen veel van senioren leren.

Daarnaast ontstaan er bij ontmoetingen vaak mooie (kleine) initiatieven waarbij jong en oud elkaar helpen. Inmiddels is er ook maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. De SER (Sociaal Economische Raad) kwam onlangs met het voorstel van een ‘generatietoets’. Nieuwe maatregelen en wetten worden dan getoetst op het effect op huidige en toekomstige jongeren.

Generaties samenbrengen

Ik persoonlijk geniet altijd erg van de gesprekken die ik met echtparen heb tijdens mijn huwelijksjubileumbezoeken. Er valt zoveel te leren van hun inzichten en levenservaring. Maar ook jongeren hebben veel te brengen. Door jongeren en ouderen bij elkaar te brengen, wordt er een belangrijke stap gezet naar meer onderling begrip en verbondenheid. Hopelijk leidt het ook tot initiatieven om in de toekomst blijvend iets voor elkaar te betekenen.

Dat verschillende generaties met elkaar in contact komen, is niet altijd meer vanzelfsprekend. Zelfs in de Achterhoek, die van oudsher een hechte gemeenschap is, merk je dat ouderen en jongeren vaak in hun eigen ‘bubble’ leven. De Gruitpoort heeft daarom het initiatief genomen om deze twee groepen actief samen te brengen.

Leergierig en vindingrijk

Hoe vindingrijk De Gruitpoort hierbij is, blijkt bijvoorbeeld uit de op handen zijnde Slowdate Overnight. Zes ouderen en zes jongeren trekken drie dagen en nachten met elkaar op. Wat er gebeurt als jezo lang op elkaars lip zit, wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke afronding op zondagmiddag 27 oktober. De Gruitpoort heeft zich inmiddels als broedplaats ‘genesteld’ in de samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de goede samenwerkingsrelaties met onderwijs en zorgorganisaties. Uit het onderzoek van de Leyden Academy naar de intergenerationele activiteiten van de Gruitpoort komt naar voren dat de Gruitpoort op dit gebied erg leergierig is.

Jo Visser Award

De activiteiten die de Gruitpoort heeft uitgezet zijn erg succesvol. Ik vind het daarom zeer terecht dat zij hiervoor binnenkort de Jo Visser Award uitgereikt krijgt.

Het magazine 'Jonge rotten' laat zien hoe verschillende generaties via kunstactiviteiten met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Hoe jongeren en ouderen zich in elkaar inleven en over onderlinge vooroordelen heenstappen. En wat er als organisatie allemaal bij komt kijken.

Ik feliciteer de Gruitpoort van harte met de Jo Visser Award en hoop dat er nog veel meer van dit soort kunstactiviteiten zullen volgen.

Mark Boumans

Burgemeester gemeente Doetinchem