Een nieuwe ster
aan het firmament:

Stichting JOW!

Nog nooit gehoord van JOW! ? Dat is niet zo verwonderlijk, want JOW! is nog niet actief in de Achterhoek. Maar daar gaat verandering in komen. De Gruitpoort, het Graafschap College en acht samenwerkende zorginstellingen zullen zich het komende jaar inspannen om Stichting JOW! ook in de Achterhoek van de grond te krijgen.

Stichting JOW! staat voor “Jong met Oud Welzijnsinitiatief”, een hele mond vol, dus zeg maar gewoon JOW! Het doel van de stichting is helder: “Jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen en samen, voor een langere periode, activiteiten ondernemen.”

Tom van Eijk van stichting JOW! vertelt: “Jongeren en ouderen komen elkaar steeds minder tegen, terwijl zij elkaar veel te bieden hebben en ook iets bij elkaar te halen hebben. Door op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen, ervaren jongeren dat ouderen 'eigenlijk ook gewoon mensen zijn'. Ook kan dit initiatief een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de zorg. Het beeld dat veel jongeren daarvan hebben is vaak vertekend. Dat moet bijgesteld worden.”

Doelgroep

Jongeren (16-26 jaar) en vitale en minder vitale ouderen. Elke oudere kan een beroep doen op JOW!. Wie nog vitaal is, kan samen met een jongere bijvoorbeeld een hobby of sport beoefenen of een klusje in huis of tuin opknappen. En samen iets ondernemen is gezelliger dan alleen!


Voor minder vitale ouderen zijn de activiteiten meer gericht op meedoen, bewegen en gezelschap. Ook zet JOW! jongeren in binnen verpleeghuizen. Daar bezoeken zij ouderen, sluiten aan bij gezamenlijke koffiemomenten om met ouderen individueel een gesprekje aan te knopen, een spelletje te spelen of een ommetje te maken.

Aanmelding ouderen

Stichting JOW! zet een eigen app in om de match tussen jong en oud tot stand te brengen, maar ouderen kunnen zich ook telefonisch of via e-mail aanmelden. JOW! plaatst de aanmelding vervolgens in de app. Alle jongeren die deze app geïnstalleerd hebben, kunnen hierop reageren. Een medewerker van JOW! maakt op basis van de profielen een match.

Door op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen, ervaren jongeren dat ouderen 'eigenlijk ook gewoon mensen zijn'.

Aanmelding jongeren

Jongeren melden zich bij JOW! aan door de app te downloaden en een account aan te maken. Na een persoonlijke kennismaking wordt hun account actief.

Zij kunnen vanaf dat moment reageren op verzoeken.


In de app wordt ook bijgehouden hoeveel bezoeken zij afgelegd hebben. Daar is een beloningssysteem aan gekoppeld: de Footprints. Hoe meer bezoeken een jongere aflegt, hoe groter zijn/haar maatschappelijke voetafdruk wordt. Er zijn diverse groottes van Footprints: van Mier tot DinJOWsaurus. Elke footprint levert een presentje op.


Bijdrage

De jongeren krijgen van Stichting JOW! een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur. Aan de ouderen (of hun vertegenwoordiger) of de zorginstelling wordt een bijdrage gevraagd van € 9,50 per uur. Hierdoor wordt het voor jongeren makkelijker om te kiezen voor een uurtje op bezoek gaan in plaats van een uurtje extra werken bij hun bijbaan. De stichting kan door de bijdragen op termijn op eigen kracht en financieel onafhankelijk van fondsen of overheid functioneren.

Nieuwsgierig geworden? Kijk even mee!

Tom van Eijk: “Als een jongere met een oudere afspreekt, is het eerste contact vaak gericht op iets praktisch, zoals samen op de iPad werken. De achterliggende vraag is bijna altijd: “Ik zoek gezelschap'. Dat komt bij het eerste bezoek ook vaak naar voren. Na een kwartiertje de iPad doornemen gaat het gesprek al gauw over heel andere dingen en dat is natuurlijk precies wat we toejuichen. Het volgende bezoek kan dan maar zo in het teken staan van samen uit eten gaan, zoals bij Nick en Mevrouw de Wolf (zie video).”


Nadere informatie

Meer informatie over de app en de Footprints op www.jow-nederland.nl/app