"Ik denk dat de Gruitpoort als creatieve broedplaats belangrijk is voor Doetinchem en de Achterhoek omdat…"

Paddy Harbers
Rector Rietveld Lyceum en Panora Lyceum

"Omdat het een ontmoetingsplek is, waar verschillende werelden samenkomen. Door het programma, de beleving en de diversiteit ontstaat energie en ontspanning die mensen oplaadt en inspireert."

Wout Derksen, Bestuurder Kindcentrum Het Timpaan

"Ik denk dat de Gruitpoort als creatieve broedplaats belangrijk is voor Doetinchem en de Achterhoek omdat: met hulp van de professionals van de Gruitpoort culturele vorming verweven is in alle lagen van de maatschappij; hierdoor wordt de sociale samenhang bevorderd; wordt er gewerkt aan de brede talentontwikkeling en worden we met z’n allen een stuk slimmer en creatiever."

'Het is essentieel dat jonge mensen een fysieke plek hebben om hun eigen creatieve kwaliteiten te ontwikkelen'

"Als voormalig rector van het Ulenhofcollege te Doetinchem heb ik diverse keren enthousiast mogen samenwerken met de Gruitpoort. Het is essentieel dat jonge mensen een fysieke plek hebben om hun eigen creatieve kwaliteiten te ontwikkelen, ontdekken en met anderen te durven delen. Juist die strategie om jongeren vanuit diverse opleidingen, achtergronden elkaar te laten ontmoeten heeft een meerwaarde in persoonlijk en lokaal belang.

De Gruitpoort biedt niet alleen een interessant programma’s voor jong en oud, maar is het centrum waar diversiteit en kwaliteit zich weet te verbinden!"

J.D.G. (Gertjan) van der Molen MA
Voormalig rector Ulenhofcollege Doetinchem

"Wat fijn om nu - na 40 jaar - eens een officiële gelegenheid te krijgen om De Gruitpoort te bedanken voor alles wat ze voor Doetinchem, en in het bijzonder voor het Ludger College betekend heeft.


Want waar vind je dat nou: een plek waar je zomaar terecht kunt, desnoods met 200 stuiterende tweedeklassers tegelijk, om te... djembeën, theatersporten, capoeira-en, grimeren, hiphop-dancen, circus-acten, raku-en, portrettekenen, fotograferen, basgitaren, rappen. Een ware broedplaats waar vele Ludgerleerlingen (hernieuwd) kennismaakten met het plezier van kunst bedrijven. We voelen ons dankbaar dat dat bij jullie kan.

Als de school een project wil organiseren denken de medewerkers van de Gruitpoort mee, niets is onmogelijk, zo nodig wordt er geoefend op de gang. Ook de mannen van de techniek zijn altijd vriendelijk en bereid een handje te helpen. Wij voelen ons heel erg welkom op jullie mooie locatie.

Als partner van de school heeft de Gruitpoort, door inzet van verschillende kunstenaars, ook een creatieve broedplaats gerealiseerd voor het Design en Art traject bestemd voor getalenteerde jongeren. We worden altijd gastvrij ontvangen worden, echt op z'n Achterhoeks in de nuchtere houding en met-de-laarzen-in-de-klei aanpak, maarrrrr.... met een ruime, grootstedelijke visie en mogelijkheden.

Heel erg bedankt voor onze jarenlange samenwerking."


Ineke Pingen, cultuurcoördinator
Karin Melgers, cultuur- en ckv-coördinator
Roos Koenders, coördinator Design en art traject.
Namens Louise Beernink, rector Ludgercollege en Houtkamp College

"Omdat kunst, cultuur en creativiteit pijlers in een samenleving zijn, die vaak ten onrechte als luxe of als ‘hobby van enkelen’ worden gezien. Zoals Martha Nussbaum in haar belangrijke boek Niet voor de winst betoogt, kiezen regeringen meer en meer voor de economie als (enige) leidraad voor hun handelen. Maar wat een arme en riskante samenleving zouden we worden zonder gevoel voor historie, zonder filosofische bagage, zonder een gesprek waarin niet ‘ik heb gelijk’ centraal staat, zonder expressie en zonder creativiteit. (Ook) daarom is het belangrijk dat De Gruitpoort bestaat op een markante plek in Doetinchem en een bruisend leven leidt."


Henk van der Esch,
Voorzitter college van bestuur Achterhoek VO

Roy Seggelinck,
Manager Sales bij CAD2M

"Omdat de Gruitpoort en haar mensen midden in de samenleving staan. Hierdoor weten ze als geen ander wat er speelt en waar de (culturele/creatieve) behoefte ligt. Door de de Gruitpoort hebben de mensen uit de regio een plek waar men deze creatieve en culturele behoefte invulling kan geven. De Gruitpoort is in mijn optiek een onmisbare stimulans!"

'De Gruitpoort weet als geen ander wat er speelt'

"Jongeren hebben plekken nodig waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. De Gruitpoort biedt hen die ruimte. Een creatieve leerling heeft nieuwe of ongewone ideeën, bijzondere oplossingen of invalshoeken. Deze talenten maken het verschil. In levensvreugde, maar ze vormen ook je carrière. Kunst en cultuur activeren creativiteit en dragen bij aan innovatie en sociale verbondenheid. Als mooi kloppend bruisend hart van Doetinchem is de Gruitpoort dè plek waar deze elementen (samen)vloeien."


Mike Timmer,
Advocaat en partner BAX advocaten belastingkundigen

"De collega's van het Graafschap College denken dat de Gruitpoort als creatieve broedplaats belangrijk is voor Doetinchem en de Achterhoek omdat de toekomst meer dan ooit om creatieve oplossingen vraagt en het van levensbelang is om ons creatieve brein te stimuleren en ontwikkelen.


Bij de Gruitpoort worden jongere én oudere inwoners van de Achterhoek uitgedaagd om zich een leven lang te ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt niet alleen plaats op creatief gebied maar zit 'm juist in de verbindingen die de Gruitpoort als partner in de regio tot stand brengt. Een mooi voorbeeld daarvan is de serie inspirerende Onderwijsgesprekken die recentelijk is gestart. Deze verbindingen brengen nieuwe ideeën en sociale innovaties tot stand die bijdragen aan een gelukkigere regio."

'Wij feliciteren de Gruitpoort van harte met het 40-jarig bestaan en werken als partner ook het komende decennium graag met jullie samen.'

Namens alle collega's van het Graafschap College, Sarien Shkolnik & Mirjam Koster, College van Bestuur Graafschap College

Grietinus Kamps,
oud-CEO Nanoka Vulkanus

"Omdat het een kruitvat is van cultuureducatie voor de stad Doetinchem en Achterhoekse samenleving.

Het bijdraagt aan de centrumfunctie en de ambitie van de stad Doetinchem dat een aantrekkelijke vestigingsklimaat nastreeft om er te wonen en te werken."

"De Gruitpoort is een verbindend element voor de Achterhoek en de rest van de wereld. Of het nu cultuur, innovatie of amusement betreft. De Gruitpoort is als zuurstof, noodzakelijk voor het ontvlammen van de verwondering over welke creatieve uiting dan ook."

Besturenoverleg Cultuureducatie west Achterhoek (bestuurders Gelderveste, Pro8, IJsselgraaf, De Onderwijsspecialisten)

Chrit van Ewijk,
Voorzitter Raad van Bestuur Slingeland Ziekenhuis & Streekziekenhuis Koningin Beatrix

"Omdat het mensen en vooral kwetsbare ouderen samenbrengt om kunst te kunnen beleven vanuit hun kwetsbare positie."

"Ik denk dat de Gruitpoort als creatieve broedplaats belangrijk is voor Doetinchem en de Achterhoek omdat, zij de ambitie heeft om door middel van culturele projecten verbindingen te creëren tussen mensen. Door deze verbindingen wordt meer inhoud aan het leven van velen gegeven. En dat maakt dat daarmee de samenleving wordt versterkt. En dit laatste is weer de essentie van een duurzame samenleving. De samenwerking met Sensire, waarin de Gruitpoort vrijwilligers van Sensire traint en begeleidt bij het inzetten van culturele activiteiten voor haar bewoners en klanten is een mooi en heel concreet voorbeeld van hoe de Gruitpoort deze doelstelling realiseert."

Maarten van Rixtel
Vz Raad van Bestuur Sensire

Daan Vermeer
CEO Vps international bv

"Omdat zonder een broedplaats als de Gruitpoort het verblijf in, en is de aantrekkingskracht van een dergelijke stad zeer matig is. In plaats van groei betekent dit krimp. Kortom Gruitpoort moet groeien en nog meer inspireren zodat Doetinchem mede daardoor kan groeien."

Janneke Rijks
Directeur/Bestuurder Stadskamer

"Omdat kunst, cultuur en creativiteit verbinden. Ze brengen ons in contact met onszelf en met de ander. Dit contact onstaat op basis van dat wat ons bindt, wat ons gezamenlijk intereseert of intrigeert. Zo kunnen we ons samen verwonderen, ontwikkelen en vermaken.


Dit is een mooie brug in het hebben van een inclusieve samenleving. Los van achtergrond, geloof of beperking is deze beleving universeel. Voor de komende jaren zou het een mooie uitdaging zijn om als Gruitpoort de rol te nemen van verbinder hierin. Samenwerken met allerlei partijen op weg naar een inclusief Doetinchem met kunst en cultuur bereikbaar voor iedere Doetinchemmer!

"Kunst en cultuur brengen dynamiek in stad en regio. Het geeft plezier, verbinding en levendigheid. De Gruitpoort, met Ester in the lead, heeft dat als geen ander begrepen. Met ambitie en energie geven zij hier invulling aan. Inspirerend voor iedereen die zelf wil maken, voor toeschouwers, scholieren, senioren, sociaal domein, inwoners, initiatiefnemers en cultureel professionals. En daarmee inspirerend voor mij. Vanuit de kracht van kunst, kwaliteit leveren op bevlogen en ondernemende wijze, met wind mee en bij wind tegen, werkt aanstekelijk en dwingt respect af. De Gruitpoort is een plek waar Doetinchem en de Achterhoek met recht trots op kunnen zijn. Een onlosmakelijke schakel in een dynamisch en betrokken Gelderland."

'De Gruitpoort is een onlosmakelijke schakel in een dynamisch en betrokken Gelderland'

Paulien Dankers,
oud-directeur bestuurder Cultuurmij Oost

"Omdat Cultuureducatie cruciaal is voor de sociale en culturele ontwikkeling van de jongeren. Kunst en cultuur een deel van ons leven en van onze woon omgeving is. Bovendien bevordert de Gruitpoort de participatie in de samenleving."

Monique Schalks
Financieel Adviseur Rabobank Graafschap

"Omdat het een warme plek is die mensen verbindt en samenbrengt met alle achtergronden, leeftijden en nationaliteiten voor vermaak, integratie, kunst en cultuur."

Tim Makarawung
Algemeen directeur Zorggroep Achterhoek

"Ik denk dat de Gruitpoort als creatieve broedplaats Doetinchem en de Achterhoek ruimte biedt voor diverse partijen om nieuwe kunstinitiatieven te ontwikkelen. Als mede-initiatiefnemer van Age Friendly Cultural City Doetinchem laat de jubilerende Gruitpoort op inspirerende wijze zien hoe samenwerkingspartners uit de gemeente, het onderwijs, de zorg, het culturele en sociale domein zich sterk maken voor kwalitatief aanbod van actieve cultuurparticipatie door ouderen."

Jan Jaap Knol,
oud-directeur en bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

"Omdat de aanpak van de Gruitpoort betekenis geeft aan het leven van heel veel ouderen en vrijwilligers en sterk bijdraagt aan een echt inclusieve samenleving."

Frieda de Pater, directeur RCOAK

Martin Stor
Achterhoek 2020

"De Achterhoek is altijd sterk geweest in praktische “maak” creativiteit. Aangezien diensten en concepten steeds belangrijker worden kunnen we niet zonder de “out of the box” creativiteit van de Gruitpoort!"

"Omdat het mensen en organisaties van jarenlang platgetreden paden haalt en daarmee reuring en plezier in het leven brengt (ook als dat niet vanzelf gaat)."

André Endeman,
oud-bestuurder Markenheem